8. Sınıf Türkçe

Hava Kirliliği Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Hava Kirliliği Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 242-243-244-245 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Hava Kirliliği Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Hava Kirliliği

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 242 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir?
Cevap:

  • Egzoz gazları
  • Olumsuz hava koşulları
  • Kozmetik kullanımı
  • Sanayi tesislerin zehirli dumanları
  • Araba egzoz dumanı

2. Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir? Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Çevre kirliliğini engellemek için fabrikalara ve araba egzozlarına filtreler takılmalı, insanlar bilinçlendirilmeli ve geri dönüşüm desteklenerek arttırılmalıdır.


1. ETKİNLİK

Hava Kirliliği videosunu tutarlılığı (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.
Cevap
: Videoda çelişkili bilgiler yoktur, tüm bilgiler tutarlıdır. Geçmişte yaşanmış olaylardan örneklere değinilmiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 243 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)

2. ETKİNLİK

Dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Cevap
:

Karbonmonoksit
Tahminim: Zehirli gaz.
Sözlük anlamı: Renksiz, kokusuz, yanınca karbondioksit veren zehirli gaz.

Atık madde
Tahminim: Kullanılmış şeyler.
Sözlük anlamı: Her hangi bir yerde kullanılmış, işlenemez ve zararlı olan maddeler.

Salık vermek
Tahminim: Bir konuda bilgi vermek.
Sözlük anlamı: Bir konuda tavsiye vermek.


3. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. 1960’lı yılların, mecliste de gündem olan en önemli sorunu nedir?
Cevap
: Şehirdeki hava kirliliğinin hızla artmasıdır.


2. Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz hangisidir? Niçin etkilenmiştir?
Cevap
: Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz Ankara’dır. Buna coğrafi konumu ve nüfusunun hızla artması sebep olmuştur.


3. Hava kirliliği hangi gelişmeden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır?
Cevap
: Bitki örtüsünün zarar görmesi ve insanların hastalanarak ölmesi ile tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.


4. 1995’ten günümüze kadar hava kirliliğinin azalmasını sağlayan gelişmeler nelerdir?
Cevap
: Doğal gaz kullanılmaya başlanması, yeşil alanın arttırılması ve fabrika bacalarına filtre takılması.


5. Hava kirliliği haritaları yapılarak ölçümler yapıldıktan sonra yapılan iyileştirme çalışmaları nelerdir? Sizce bu çalışmalar yeterli midir? Açıklayınız.
Cevap
: Sanayilerin şehrin dışına taşınması, yeşil alanların çoğaltılması ve fabrika bacalarına filtre takılması. Bence bu çalışmalar eksik olmasa da azdır. Daha fazla önlem alınabilirdi.

 


4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap
:

Konu: Hava kirliliğinin çevreye ve canlılara olumsuz etkileri.
Ana fikir: Hava kirliliği için önlemlerin alınması gerektiği.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 244 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)

5. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosu ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.
Cevap
: “Hava Kirliliği” videosunu beğendim. Çünkü videoda hava kirliliği ile bilgi verilirken tarihteki olaylarla da desteklenmiştir. İnsanların bilinçlenmesine yardımcı olacak bir videodur.


6. ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan alınan kişilerin yüz ifadelerini inceleyiniz. Görsellerdeki sözlü olmayan mesajları (kızgın, üzgün, mutlu…) boşluklara yazınız.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 244 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin verdiği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap
: Karikatürlerin verdiği mesaj; zararlı gazların dünyamızla birlikte tüm canlı yaşamını olumsuz etkilediğidir.


8. ETKİNLİK

Hazırlık bölümünde araştırdığınız “yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kullanarak bir haber metni yazınız.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245 MEB Yayınları (Hava Kirliliği Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hava kirliliğine sebep olan faktörlerden en başta geleni artan araç kullanımı sayesinde egzozlarından çıkan ve havaya zarar veren gazlardır. Ayrıca fabrikalarda bacadan çıkan dumanları filtre yardımıyla havaya serbest bırakmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir