6. Sınıf Türkçe

Bu Da Benim Öyküm Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Bu Da Benim Öyküm Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin okulda ve evde en çok ihtiyaç duyabileceği ders kitabı cevapları arasında bulunan 6. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 12-14-15-16-17 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Bu Da Benim Öyküm Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Bu Da Benim Öyküm

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kitap okumayı sever misiniz? Niçin?
Cevap
: Evet kitap okumayı çok severim. Çünkü yeni bilgiler öğreniyor, kelime haznemi genişletiyor ve daha bilgili bir insan olmama yardımcı oluyor.


2. Hangi tür kitapları okumayı seviyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap
: En çok roman okumayı severim. Çünkü romanlar uzun, efsanevi ve öğretici oluyorlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

1. Etkinlik:

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyerek bunların anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap
:

İmrenmek: Başkasında olanı beğenmek, istemek.
Eşik: Kapı girişi.


2. Etkinlik:

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, tanıştığı ilk kitaptan neden “büyülü kitabım” diye söz etmektedir?
Cevap
: Hayatının dönüm noktası olduğu için ilk kitabına büyülü kitabım demektedir.


2. Yazar, kitaplarda nasıl bir dünya keşfetmiştir? Açıklayınız.
Cevap
: Yazar, kitaplarda gizemli, baş döndürücü güzellikte bir dünya keşfetmiştir.


3. Kitaplar, yazarda hangi duyguları uyandırmıştır?
Cevap
: Kitaplar, yazarı güldürüyor, eğlendiriyor ve üzüyormuş.


4. Sizin de büyülü bir kitabınız olsaydı neler anlatmasını isterdiniz?
Cevap
: Büyülü bir kitabım olsaydı bana geçmişteki dönemleri anlatmasını isterdim.


5. Bir insana kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yolu sizce nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: En etkili yol örnek olmak, kitaplar hediye etmektir.


6. Bir yazarla tanışma fırsatınız olsaydı kiminle tanışmak ve ona ne sormak isterdiniz? Anlatınız.
Cevap
: Bir yazar ile tanışma fırsatım olsaydı Mustafa Kemal ile tanışmak isterdim. Nasıl kendini böylesine geliştirdiğini sormak ve öğrenmek isterdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

3. Etkinlik:

A) Yukarıdaki görseller arasındaki farkları açıklayınız.
Cevap
: Birinci görselde kendilerini geliştirmek için kitap okuma saati yapan bir aile varken diğer resimde vakit öldürmek için televizyon izleyen bir aile var. Düşünce, konuşma, yaşama tarzı olarak birinci resimdeki aile her zaman önde olacaktır.


B) Yukarıdaki görsellerden hangisi sizin günlük yaşamınızı yansıtmaktadır?
Cevap
: Yukarıdaki 1. görsel benim günlük yaşamımı yansıtmaktadır.


C) Hangi görseldeki ailenin bir üyesi olmak isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap
: Birinci resimdeki ailenin bir üyesi olmak isterdim. Çünkü kitap okumaya ayrılan vakit en verimli geçen vakit. Daha bilgili ve daha geniş kelime hazneleri olan bir aile.


4. Etkinlik:

Seneca (Seneka)’nın “Bir kütüphane bin hapishane kapatır.” sözünden hareketle öğretmeninizin açıklayacağı konuşma kurallarına uygun bir konuşma yapınız.
Cevap
: Kütüphaneler bilgileri depolayan bir banka gibidir. Kütüphanede hayatımızı ve bizi değiştirecek milyonlarca bilgi vardır. Kütüphanelere giden kişiler özgüvenli, bilgili ve görgülü insanlardır. Kütüphaneler sayesinde her türlü kitaba ulaşır kendimizi geliştirir dünyadaki kötülükleri ve yanlışları azaltabiliriz.


5. Etkinlik:

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri duygu ve düşüncelerinize uygun şekilde tamamlayınız.
Cevap
:

A) Kitaplar dost gibidir. Çünkü seni yalnız bırakmazlar.
B) Kitaplar hayatımızda önemli bir yere sahip olmalıdır. Ama sosyal yaşamımızı aksatmamıza sebep olmamalıdır.
C) Bir yazar olsaydım kişisel gelişim kitapları yazmak isterdim. Ayrıca kitaplarımın herkese ulaşmasını sağlardım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

6. Etkinlik:

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde varlıkları karşılayan kelimeleri belirleyerek yandaki bölüme örnekteki gibi yazınız.
Cevap
:

  • Kitap
  • Hazine
  • Kağıt
  • Mürekkep
  • Tutkal
  • Kitaplık
  • Sandık
  • Kalp
  • Mücevher

7. Etkinlik:

Aşağıda bir kütüphanenin okuma salonunda yer alan masalar verilmiştir. Masalardaki oturma düzenini, yönergeler doğrultusunda bulunuz ve soruları cevaplayınız.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

1. Sırt sırta oturan kişileri, size göre soldan sağa doğru sıralayınız.
Cevap
: Zeynep – Emine ve Mustafa-Halil


2. Hangi kişilerin karşısındaki sandalyeler boştur?
Cevap
: Halil ve Kemal’in karşısındaki sandalyeler boştur.


3. A) Hangi masada oturan kişi sayısı daha fazladır?
Cevap
: Dikdörtgen masada oturan kişi sayısı daha fazladır.


B) Bu masadaki kişilerin adları alfabetik olarak sıralandığında sondan ikinci kişi kim olur?
Cevap
: Sondan ikinci kişi Özer olur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)

8. Etkinlik

B) Yukarıdaki metinde hangi varlık konuşturulmuştur?
Cevap
: Metinde evler konuşturulmuştur.


C) Okul kütüphanesindeki bir kitabı konuşturarak aşağıya onun duygularını anlatan, hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazarken yazım ve noktalama kurallarına uymayı unutmayınız. Metninize uygun bir başlık yazınız.
Cevap
:

KONUŞAN KİTAP
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 MEB Yayınları (Bu Da Benim Öyküm Metni)


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Karamanoğlu Mehmet Bey ve onun Türkçeye katkıları ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap
: Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları Beyliği’nin kurucu ve ilk hükümdarıdır. Doğduğu tarih bilinmeyip 1280 yılında vefat etmiştir. 13 Mayıs 1277 yılında ferman vermiş ve Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kitap okumayı çok severim. Her gün en az 10 sayfa kitap okurum. Kitap okumak beni dinlendirir. Ayrıca kelime dağarcığımı geliştirir. Aynı zaman da beynimi ve düşüncelerimi geliştirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir