7. Sınıf Türkçe

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17-19-20-21-22-23 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Dost Acı Söylemeli

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

Hazırlık Çalışmaları

1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.
Cevap: İyi bir dost iyi günde kötü günde her zaman destek olan, samimi, dürüst olmalı.

2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.
Cevap: Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Artık arkadaşlar birbirinin iyi kötü her zaman yanında, acılarına birlikte üzülüp, başarılarına birlikte seviniyorlar.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

 • Dost gıda gibidir. Her gün onu ararsın.
 • Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.
 • Dost ayıbını yüzüne söyler.

1. Etkinlik

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Tahminim: Dostun acı söylemesi gerektiği bir hikaye anlatıyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

2.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.

dost: Sırdaş, yoldaş
civanmertlik: Cesur, yiğit bir genç
kadirbilirlik: değer bilen
hak: hukuk, adalet
adalet: eşitlik
vicdan azabı: üzüntü
vazife: görev
fikir arkadaşı: Dost


3.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

dal budak salmak: Kendini salmak bırakmak anlamını katmıştır. 

içinden çıkamamak: Ne yapacağını bilememek. Sorunu çözemediğini anlatmak için yazılmıştır.

bataklığa sürüklenmek: Çıkmaza doğru gitmek. Yanlış yola girdiğini belli etmek için yazılmıştır.

(birini) çekip çevirmek: Düzeltmek, yola koymak anlamında yazılmıştır.

(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: Yiğit ve cesurca anlamında kullanılmıştır. Mübalağa yapılmıştır.

göz yummak: Kayıtsız kalmaya çalışmak. Mecaz anlam ile metni zenginleştirmiştir.

uçuruma yuvarlamak: Kötü bir yola çıkmak manasında kullanılmış olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler: İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürsek yolundan tutup çevirmektir. Dostlarımıza çok kötülük ediyoruz, yaptığı edepsizlik, ihanet ve alçaklıktır. Gibi öznel yargılarda bulunulmuştur.

Nesnel yargılı ifadeler: Nesnel yargı ifadesi olarak; şu kadar senelik dostum bu adam benim ifadesini kullanabiliriz.


5.Etkinlik

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.
Cevap: Kardeşlik, bağlılık, sırdaş ve yoldaş olmayı çağrıştırıyor.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?
Cevap: Onun yanlışlarını söylemeyi destekleyerek yanlış yaptığımızı söylüyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.
Cevap: Birbirlerini dinlemeyi ve anlamayı bilmeleri diyebiliriz.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?
Cevap: Yaptığı hatalara kayıtsız kalıp onu desteklersek ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?
Cevap: Yazara göre iyi bir dostun; sevdiğini korumak kollamak, onu uyandırmak, yanlış yola giderse onu o yoldan çevirmektir diyerek açıklıyor.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Yapılan hatanın sonunun kötü olacağını ve bir yarar sağlamayacağını anlatıyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

6.Etkinlik

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
Ana Fikir: Dostun acı da olsa gerçeği söyleyebilmesi.
Yardımcı Fikir:

 • İyi dost nasıl olmalı
 • Ülkemizde insanların birbirinin hatasını görmezden gelmesi
 • Dostlarımızı korumak ve hatalarını söylemek

7.Etkinlik

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)
“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olmadığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz
de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı
engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların
egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”
(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?
Cevap: Örnek vererek ve sorular sorarak anlamı pekiştirme yapılmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Tanık gösterme, örnek verme yapılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 22 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

8.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.
ed-(i)yor-uz geniş zaman, 1. çoğul kişi

Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.
Cevap: Bil-(i)-yor-um → geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bir yerlerden geldim bu konuya.
Cevap: Gel-(d)-im→bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.
Cevap: Zanned-(i)-yor-um →geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.
Cevap: 

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.
Cevap: Sev-miş-im→geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.
Cevap: Çalış-ın → emir kipi

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.
Cevap: Söyle-(n)-me-miş→ olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman

Ne desem eski, ne yazsam boş.
Cevap:

Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?
Cevap: Sev-(i)-yor→ ek fiil eki,geniş zaman 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

9.Etkinlik

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.
Cevap: 

Dostluk öyle herkese nasip olmaz. Güzel bir dostluk kazanılması zor bir bağdır. Öyle gördüğümüz herkesle dostta olamayız. Güzel bir dostluk için de çabalamamız gerekir. Nasıl diye soracak olursanız? Karşımızdaki kişiyle empati yaparak, güven, sadakat, samimilik duygularıyla yaklaşarak mümkündür bu iş.  Bizim toplum için ne kadar zor olsa da bir o kadar da önemlidir dostluk. Dertlerimize deva bizlere yoldaş olacak bir dost olur. Her zaman ihtiyacımız var iyi bir dosta. Nasıl  komşu komşunun külüne muhtaçtır demişlerse; insan da her zaman bir dosta muhtaçtır. İyi bir dost aramalı ve her zaman iyi bir dost olmalıyız.


Sonraki Derse Hazırlık

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.
Cevap: 

 • Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. (Mehmet Akif Ersoy)
 • Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. (Mehmet Akif Ersoy)
 • Vatan sevgisi imandan gelir. ( Hz. Muhammed sav)
 • Vatan sevgisi ona hizmetle ölçülür. (Atatürk)

Memleketimizin niçin değerli olduğunu araştırınız.
Cevap: Kendi kültürümüzü barındırdığı için ve zorluklarla kazanıldığı için diyebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Öğretmenimiz okuduğu metinden aklıma pek bir şey kalmadı. Okulda yapmamız gereken bir ödevdi. Bu ödev ec ödevi verilebilecek ödev değil zaten. Saçma sapan şeyler oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir