8. Sınıf Türkçe

Duatepe Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Duatepe Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Duatepe konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-132-133-134-135 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Duatepe Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Duatepe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128 Ferman Yayıncılık (Duatepe)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Millî Mücadele yıllarında yaşananlarla ilgili neler biliyorsunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Milli Mücadele Dönemi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra itilaf Devletlerinin Osmanlı’yı işgali sonucunda çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. Mücadele Dönemi 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlamıştır. Pek çok şehirde mitingler, kongreler toplanmıştır. Bu sayede Anadolu’da mücadele başlamıştır.

Milli Mücadele başladıktan bir süre sonra Meclis kurulması için adımlar atılmıştır. Meclis Atatürk’e başkomutanlık yetkisi vermiş ve bu sayede Atatürk düzenli ordular kurarak savaşlarda galibiyet kazandırmıştır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Ferman Yayıncılık (Duatepe)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Girdap
Tahminî Anlamı: tehlikeli yer ya da durum 
Cümlem: Denizin girdabına takılıp gitmiştir. 

Kelime/Kelime Grubu: rençber
Tahminî Anlamı: zahmet çeken
Cümlem: Rençber olarak gidiyor bu dünyadan

Kelime/Kelime Grubu: tümen
Tahminî Anlamı: küme, tugayla kolordu arasında yer alan birlik 
Cümlem: Tümen askerleri cepheye doğru koşmaya başladı

Kelime/Kelime Grubu: muvaffak
Tahminî Anlamı: başarılı
Cümlem: Allah sınavının muvaffak eylesin

Kelime/Kelime Grubu: şule
Tahminî Anlamı: alev
Cümlem: Mesire alanındaki şule ormanı tutuşturdu 

Kelime/Kelime Grubu: semavi
Tahminî Anlamı: gökyüzü ile alakalı olan şeyler
Cümlem: Müslüman bilim adamları eski zamanlarda semavi bilimlerle uğraşmışlardır. 

Kelime/Kelime Grubu: nefer
Tahminî Anlamı: rütbesiz asker
Cümlem: Neferler cephede çok iyi savaştılar

Kelime/Kelime Grubu: müteşekkil
Tahminî Anlamı: minnettar olmak
Cümlem: Yaptığınız yardımlardan dolayı çok müteşekkilim. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Ferman Yayıncılık (Duatepe)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen komutanlar kimlerdir?
Cevap: İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Kazım Bey, Atatürk geçen komutanlardır. 

2. Yazar Duatepe hakkında hangi bilgileri veriyor?
Cevap: Bir ova iç içe olan sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağların olduğundan, en batıda iki yüksek sarı dağ bilgilerini vermektedir. 

3. Duatepe’den neden yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş?
Cevap: Top mermilerinin patlamasından dolayı yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş.

4. Duatepe’de düşmanın arkası çevrilince neler yaşanmış?
Cevap: Düşmanın arkası çevrilince düşmanı mağlup ediyorlar. Askerler Kumandana haber vermek için siperine atlıyorlar. 

5. Kumandan nasıl bir haber almış ve bu haberi alınca ne yapmış?
Cevap: Kumandan düşmanın askerinin arkasının çevrildiği haberini almıştır. Kumandan bu habere tepki vermemiş fakat içten içe Allah’a şükretmiştir. 


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Milli Mücadele zamanında Duatepe’nin düşman elinden kurtarılması
Metnin  Ana Fikri: Milli Mücadele zamanında birlik ve beraberlik ülkemizi kurtarmıştır. 


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin aşağıdaki bölümlerinde kullanılan anlatım biçimlerini yanlarına yazınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Ferman Yayıncılık (Duatepe)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Ferman Yayıncılık (Duatepe)

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde benzetme içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız
Cevap:

  • Fevzi Paşa’nın omuzları dua eder gibi bütün bütün eğilmiş.
  • …kararmış, katı, rençber elleri arasında gül yaprağı gibi taze çocuk elleri…
  • İsmet Paşa’nın siyah gözleri sabit birer ateşe benziyor.
  • Duatepe’nin üstü birkaç ağızlı yanardağ gibi dumanları da gökte!
  • Coşkun ve sonsuz bir gümbürtü ortasında renk renk dumanlar, beyaz kandiller gibi uçuşan şarapneller, bu semavi teranenin sahnesidir. Bu bir dev dünyasına benziyor
  • Karapınar’dan geçerken çadırlar ve evlerden küçük kızlar ve örtülü kadınlar sarı gergin yüzlerle, soru işaretine benzeyen gözlerle bize bakıyorlar.
  • Top şarkısı bu asil ve sert Anadolu’nun dağ ve tepe dalgası olan topraklarının can dili gibi!
  • Kumandan başından miğferini, göğsünden zırhını çıkarmış on beşinci yüzyıldan bu sipere atlamış tunçtan bir heykele benziyor.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden herhangi bir eylemin yapıldığını ya da yargının gerçekleştiğini belirtenlerin yanına “olumlu cümle”, eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlenin yanına “olumsuz cümle” yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Ferman Yayıncılık (Duatepe)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Ferman Yayıncılık (Duatepe)

7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Millî Mücadele yıllarında yaşananlar” konulu bir tartışma yapınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz
Cevap:

Millî Mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, işgalci devletlere karşı verilen mücadeleyi anlatır. Millî Mücadele yıllarında yaşananlar; milletimiz, birlik ve beraberlik içinde vatanını savunduğu önemli olaylardandır.


8. ETKİNLİK

“Sakarya Savaşı” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevi; genel ağ üzerinden yapacağınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Hazırladığınız taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz.
Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi oluşturunuz. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynakları alfabetik sırada metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne yazınız.

Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi, Atatürk’ün deyişiyle Melhame-i Kübra Kurtuluş Savaşı’nın en önemli savaşıdır. 1683 yılından itibaren geri çekilen Türkler ilk kez Sakarya’da durdurularak geri püskürtülmüştür. Yunan krallığıyla TBMM hükümeti arasında gerçekleşen bu savaş meclisin zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşın komutasını Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa üstlenmiştir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir