3. Sınıf Türkçe

İletişim Araçları Nelerdir?

İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarırken kullandığı bazı iletişim araçları vardır. İletişim araçları nelerdir? İnsanlar arasında iletişimde önemli rolü olan araçlar yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim araçlarıdır:

 • Yazılı iletişim araçları harf, sayı ve şekillerin kullanıldığı iletişim araçlarıdır.
 • Sözlü iletişim araçları ses ve dilin kullanıldığı konuşmada kullanılan iletişim araçlarıdır.
 • Sözsüz iletişim araçları yazı veya sesin kullanılmadığı beden dili, jest ve mimiklerle yapılan iletişim araçlarıdır.

İletişim Araçları Nelerdir

Günlük Hayattaki İletişim Araçları Nelerdir?

İletişim, insanlar için duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktarmanın en önemli yoludur. İletişim bir süreçtir ve hayatın her alanında vardır. İletişim insanların bir arada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için doğal bir gerekliliktir. İletişimin olmadığı yerde kaos başlar ve insanların arasındaki anlaşmazlık ciddi sorunlar doğurabilir. İletişim sürecinde kullanılan bazı teknik, yöntem ve araçlar vardır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim araçlarının da gelişimi hız kazanmıştır. Günümüzden asırlar önce yaygın bir şekilde kullanılan iletişim araçları, teknolojinin gelişmesiyle işlevselliğini yitirmiştir. Geçmişten günümüze değin iletişim araçlarının sürekli değişiklik gösterdiği görülmektedir. Kitle iletişim araçları, daha fazla kişinin iletişim sürecinde etkili olan özel tekniklerden oluşur. Bir mesajı birden fazla kişiye aynı veya farklı zamanlarda gönderen araçlara kitle iletişim araçları denir.

Temel İletişim Araçları Nelerdir?

Günümüzde temel iletişim araçları genellikle teknolojiyle birlikte yaygınlaşmış araçlardan oluşur. İnsanlar arası iletişimde veya toplu iletişim sürecinde temel iletişim araçları kullanılır. Temel iletişim araçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Telefon
 • Telgraf
 • İnternet
 • Televizyon
 • Gazete
 • Dergi
 • Kitap
 • Broşür
 • Radyo
 • Telsiz
 • Posta

Bu araçların her biri iletişimin kesintisiz ve sağlıklı olmasında etkilidir. Bir mesajın karşı tarafa iletim sürecinde kullanılan araçlar temel iletişim araçlarıdır. İletişim araçlar sözlü ve sözsüz iletişim olarak ayrılabilir. İletişim sürecinde görsel iletişim amaçlı kullanılan araçlara beden dili ve işaret dili olarak örnek gösterilebilir.

İletişim Araçları Kaça Ayrılır?

Günümüzde en çok kullanılan iletişim araçlarının birbirinden farklı özellikleri vardır. Sözlü iletişim olarak bilinen konuşma odaklı iletişim araçları dışında sözsüz ve yazılı mesaj iletimi sağlayan araçlar da vardır. Bu bakımdan iletişim araçları 3’e ayrılır ve şu şekilde sıralanır:

 • Sözlü iletişim araçları
 • Yazılı iletişim araçları
 • Görsel iletişim araçları

Bireysel İletişim Araçları Nelerdir?

İletişimin sağlıklı ve anlaşılır olması için kullanılan yöntem ve ortamın birbiriyle uyuşması gerekir. Aynı zamanda mesajın iletileceği karşı tarafın da bu mesajı almaya hazır olması önemlidir. İletişim araçları arasında toplu ve bireysel olarak iletişim sağlayan yöntemler vardır. Bireysel iletişim araçları, daha çok iki insanın arasında duygu ve düşünce aktarırken kullandığı araçlardır. Bireysel iletişim araçlarına telefon, mektup, telgraf, telsiz araçları örnek gösterilebilir.

Tarihsel Sıralamaya Göre İletişim Araçları

İletişim araçlarının kullanışlılığı sayesinde uzun yıllar boyunca duygu ve düşünce aktarımı mümkün olmuştur. İletişim araçları gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre zaman içinde farklılaşmıştır. İletişim süreçlerinde daha fazla kolaylık ve hız sağlayan araçlar daha çok kullanılmaktadır. İnsanlar veya topluluk arasında iletişim sağlarken kullanılan cihaz ve yöntemler zaman içinde değişmiştir. Tarihsel sıralamaya göre eski iletişim araçları ve günümüzde kullanılan araçlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Taş devrinde mağara duvarlarına çizilen resimlerle iletişim sağlandı.
 • Taş devrinde insanlar duman ve ateşle haberleşerek iletişim kurdu.
 • Milattan Önce 1200’lü yıllarda insanlar posta güvercinleri ile uzak mesafeye rağmen iletişim kurdu.
 • Milattan Önce 500’lü yıllarda insanlar ulak veya elçi ile iletişim kurdu.
 • Mektupla iletişim bulundu.
 • Gazete, dergi, telgraf gibi iletişim araçları geliştirildi.
 • Telefon ve internet çağında iletişim yaygınlaştı.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 konusu içerisinde yer alan metin cevapları konusunda geçmekte olan Gazetenin Hayatımızdaki Yeri Nedir? sorusuyla alakalı benzer çalışmalar sayfa 144’de bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. İletişim araçları, çağımızda oldukça çeşitlilik gösterir. Telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, internet gibi araçlar, insanların farklı zaman ve mekanlarda iletişim kurmalarını sağlar. Bu araçlar, toplumlar arası ilişkileri kolaylaştırır ve bilgi paylaşımını hızlandırır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir