8. Sınıf Türkçe

Kedi İle Fare Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Kedi İle Fare Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 34-35-36-37-38-39 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Kedi İle Fare Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Kedi İle Fare

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?
Cevap
: Dostlarımın güvenilir, saygılı, eğlenceli ve samimi olmalarını isterim.


2. Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.
Cevap
: Evet yardım ettim. Bir gün yolda yaşlı bir teyze görmüştüm ve ağır yükleri vardı. Eve kadar taşımasına yardım etmiştim.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.
Cevap
:

Hezimet: Yenilgi
Cümlem: Büyük umutlarla başladığım kariyerim hezimetle sonuçlandı.

Gafil: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.
Cümlem: Aslan tavşanı gafil avladı.

Seğirtme: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.
Cümlem: Seğirterek yarışmaları geçti.

Debelenmek: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.
Cümlem: Temizlenmek için debelendi durdu.

Leh: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.
Cümlem: Oyun lehimize döndü.

Rehavet: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.
Cümlem: Özgüveninden dolayı rehavete kapıldı.

Badire: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.
Cümlem: Tüm badireleri el ele atlattık.

Dönek: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).
Cümlem: İşine gelmeyince döneklik yaptı.

Rehin Almak: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.
Cümlem: İstediği olana kadar rehin almış.

Telkin Etmek: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.
Cümlem: Aceleci olmaması için sürekli telkin ettik.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

2. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.
Cevap
: Avcılar kedinin yuvasının olduğu bölgeye tuzak kurmuşlar ve kedide bu tuzağa düşerek yakalanmış.


2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.
Cevap
: Kediden yardım almıştır. ”Denize düşen yılan sarılır”.


3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
Cevap
: Hızlı olan arkadaşlıkların güvenilir olmadığını anlıyorum. Bu görüşe katılıyorum. Çünkü bir insana güvenmek için belli bir zamanın geçmesi ve etraflıca tanımak gerekir.


4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?
Cevap
: Fare ve kedi toplumda birbirleri ile anlaşamasa da sahte dost olan kişileri temsil etmektedir.


5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap
: Fare kedinin tuzak iplerini kemirerek avcıdan kurtarmıştır.


3. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.
Cevap
:

Konu: Kedi ve farenin mecburi sahte dostlukları.
Ana Fikir: Zor zamanda mecburi kurulan dostluklar ebedi değildir.


4. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.
Cevap
: Bir gün avcının biri kedinin yuvasını etrafına tuzak kurar. Kurulan bu tuzağa düşen kediyi gören fare bu duruma çok sevinse de etrafını saran vahşi hayvanlardan dolayı korkar. Kurtulmak için tek çareyi kedi ile dost olmakta bulur. Tuzağa düşmüş kediye yardım ederek tuzaktan kurtarır. Kediyle iş birliği içerisinde olduğunu gören diğer hayvanlarda orayı terk eder.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

5. ETKİNLİK

Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metinleri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı…)
Cevap
: Ekrem Aytar çevirisini düz yazı şeklinde yazarken, Orhan Veli çevirisini şiir şeklinde yazmıştır. İkisi de aynı konuyu, yn karakterleri ve aynı zamanı işlemiştir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 MEB Yayınları (Kedi İle Fare Metni)

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap
:

Yazının Konusu: Sevginin kazandırdıkları.
Yazının Ana Fikri: Sevgi.
Serim Bölümü: Sevginin tanımı
Düğüm Bölümü:  Sevginin kazandırdıkları
Çözüm Bölümü: İnsanlar arası ilişkiyi düzeltir.

Sevgi kalpleri yumuşatan, huzur veren, insanları gülümseten, özel hissettiren kutsal bir duygudur. Sevgi küçük çocukların, hayvanların sevgisini, yeni arkadaşlıklar, öz güven, ferah bir kalp ve büyüklerin saygısını kazandırır. İnsanlar arasında oluşan sevgi iletişimi kuvvetlendirir, insanı özel kılar ve değerini arttırır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Benim dostum diyebileceğim insan her şeyden önce güvenilir olmalıdır. Her zaman yanımda durmalı ve bana hata yaptığım zaman beni uyarabilmelidir. Ayrıca iyi kalpli ve eğlenceli bir insan olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir