4. Sınıf Türkçe

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe Özgün)

Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Etkinlik Cevapları (4. Sınıf Türkçe)Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni) konusu içerisinde 4. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135-136-137 ve 138’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138 Cevapları konusu içerisinde Masalcı Dede Pertev Naili Boratav konusunu işledik.

Masalcı-Dede-Pertev-Naili-Boratav-Metni-Cevapları-(4.-Sınıf-Türkçe)

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları Masalcı Dede Pertev Naili Boratav

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

MASALCI DEDE PERTEV NAİLİ BORATAV

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Görsellerinden ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Görsellerden ve başlıktan anladığım kadarıyla güzel masallar anlatan, yaşlı bir konu alıyor.

2. Metnin ikinci görselinde yer alan masal kahramanları kimlerdir? Tanıdıklarınızın adlarını söyleyiniz.
Cevap: İkinci görselde yer alan masalda kahramanlar Nasrettin Hoca’ya, keloğlana ve Dede Korkut’a benzemektedir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bunların anlamını sözlükten bulup yazınız.

halk bilimi

Tahminim: Halk ilişkileri ile uğraşan bilim dalı.
Anlamı: Bir ülkenin kültürel ürünlerini, edebiyatını, törelerini, inançlarını ve mutfağını inceleyerek belirten bilim dalıdır.


kültür

Tahminim: Gelenekler, atalarımızın yaptıklarını benimsemek.
Anlamı: Bir toplumun düşünce birliği kurarak gelenek halindeki yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının hepsine verilen isimdir.


edebiyat

Tahminim: İçerisinde kulağa hoş gelen bir düzenin olduğu metin.
Anlamı: Düşünce, duygu, olay ve imgelerin bulunduğu dil aracılığı ile kullanılan sanat eseridir.


arşiv

Tahminim: Eskiyen, eskide kalmış.
Anlamı: Her türlü yazılı ve görsel data bilgilerinin muhafaza edildiği yer.


b. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Bunları uygun kelimelerle eşleştiriniz.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Pertev Naili Boratav’ın önemli başarıları nelermiş?
Cevap
: Pertev Naili Borotav’ın en önemli başarısı Anadolu halkının kültür zenginliğini kaybolmaktna kurtarmasıymış. Bir diğeri ise bu konu üzerinde çalışmalar yapan öğrenciler yetiştirmesiymiş.

2. Pertev Naili Boratav neden gece gündüz çalışırmış?
Cevap: Petrev Naili Boratav masalların, türkülerin, efsanelerin kaybolmasından korktuğu için gece gündüz çalışmıştır.

3. Pertev Naili Boratav ne gibi çalışmalar yapmış?
Cevap: Gençken köy köy dolaşıp masallar, destanalr toplarmış. Dinlediği masalları, destanları tek tek kelime atlamadan kağıda dökermiş.

4. Pertev Naili Boratav hangi halk edebiyatı eserlerini yok olmaktan kurtarmış?
Cevap: Pertev Naili Boratav Nasrettin Hoca Fıkraları, köroğlu detsanları gibi eserleri yok olmaktan kurtarmıştır.

5. Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün nerede bulunuyormuş?
Cevap: Pertev Naili Boratav’ın arşivi bugün İstanbulda bulunan Tarihn Vakfı’nda yer almaktadır.


3. ETKİNLİK

Metne göre yazarın halk edebiyatı ürünlerini korumaya yönelik bakış açısını açıklayınız.
Cevap
: Metne göre yazar halk edebiyatını kendisine bir vatandaşlık görevi olarak görmüş. Köy köy dolaşıp küçük yaşlarından itibaren bu eserleri toplamaya başlamıştır.


4. ETKİNLİK

Halk edebiyatı ürünlerinin neden korunması gerektiğini sınıfça tartışınız. Tartışma sırasında masal, destan, türkü, fıkra kelimelerini anlamına uygun kullanınız.
Cevap
: Halk edebiyatı ürünleri bizim tarihi ve kültürel öğelerimizi taşımaktadır. Bu nedenle bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak, benliğimizi korumamız için çok önemlidir.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

5. ETKİNLİK

a. “Masalcı Dede Pertev Naili Boratav” başlıklı metin, bilgilendirici metin midir, hikâye edici metin midir? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap
: Masalcı Dede Pertev Naili Boratav bilgilendirici bir metindir. Metinde Boratav’ın Anadolu kültürü için yapmış olduğu hizmetlerden sık sık bahsedilir.


b. Türüne göre bu metnin bölümlerini adlandırınız. Bu bölümlerin hangi cümlelerle başlayıp hangi cümlelerle sona erdiğini ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap

Giriş: Petrov Naili Boratav’ın ilk başarısı Anadolu halkının kültür zenginliğinin kaybolmasını engellemekti.

Gelişme: Petrov Naili Boratav bu başarısını sevgiye ve çok çalışmaya borçluydu.

Sonuç: Petrov Naili Boratav’ın yaptığı çalışmalar sonucu Nasrettin Hoca, Köroğlu Destanları gibi pek çok eser kurtarılmış ve kendi de pek çok kitap yazmıştır.


6. ETKİNLİK

b. Aşağıdaki masal tekerlemelerinden hangisinin masalların başında, hangisinin masalların ortasında, hangisinin masalların sonunda kullanıldığı hakkında arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap
: Evvel zaman içinde, kalbur saman için ile başlayan tekerleme masalların başında okunur.

Az gittik, uz gittik dere tepe düz gittik tekerlemesi masalların ortasında okunur.

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine tekerlemesi masalın sonunda okunur.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

7. ETKİNLİK

a. En sevdiğiniz masalı ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Benim en sevdiğim masallar Keloğlan Masallarıdır. Keloğlan masallarında keloğlanın sivri zekası ve komik hareketleriyle gerçekleştirmiş olduğu maceralarını anlatıyor. Annesiyle sürekli ters düşüp komik durumda olması, arkadaşlarıyla çok iyi olması gibi özellikleri var.

b. Aşağıdaki açıklamalardan anlattığınız masalın içeriğine uygun olanları belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap
:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız. 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni) 6. Etkinlik

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleleri, verilen sayılardan uygun olanı yazarak tamamlayınız.

Haftanın ….altıncı….. günü cumartesidir.
Bir yıl ….üç yüz altmış beş….. gündür.
Sınavda ….yüz….. sorunun 97’sini doğru yanıtlamış.
….7….. hafta sonra ocak ayı sona erecek.
Kardeşim bu yıl …. 3. ….. sınıfa gidiyor.
Saat ….11.00…..’de uyumayı alışkanlık hâline getirmiş.
Pazardan ….iki….. kilogram patates aldık.
….10….. Kasım’da saat ….dokuzu beş geçe….. sirenler çalar.
Okulumuzda binden fazla (….1204…..) öğrenci öğrenim görüyor.
….II….. Dünya Savaşı’yla ilgili bilgileri ansiklopedinin …. V. ….. cildinde buldum.


b. Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz. 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Özgün Yayınları (Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni)


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. 


Masalcı Dede Pertev Naili Boratav Metni Etkinlik Cevapları (4. Sınıf Türkçe)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dinlediğimiz metinden yola çıkarak verilen soruları cevaplama, eşleştirme, boşluk doldurma ve doğru yanlış gibi birçok soru şekli var. Bu çeşitlilik sayesinde ders tekrarı yaparken sıkılmamış oluyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir