5. Sınıf Türkçe

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 40-42-43-44-45 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Mustafa Kemal’in Kağnısı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?
Cevap
: Kurtuluş Savaşı ifadesi bana 7’den 70’e herkesin ölümüne savaşmalarını ve bağımsızlığımızın kazanıldığı günü çağrıştırıyor.


2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınlarıyla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Anıttepe Yayınları (İlk Ders Metni)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap
:

kağnı: c
ulu: ç
nazar: e
cephe: a
yas: d
mahzun: b
çarık: f


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?
Cevap
: Mustafa Kemal’in Kağnısı ismini vermiş.


2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?
Cevap
: Cepheye mermi taşımaktadır.


3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?
Cevap
: Kuvvetli ve hızlı oluşuyla nam salmış.


4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?
Cevap
: Kocabaşa yalvarmış ve daha sonra kağnıya kendi geçmiş.


5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?
Cevap
: Dağın ardında savaş olduğunu anlatmak istemiştir. Dağın ardında Türk askerleri savaşarak gazi, şehit olmaktadır.


6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?
Cevap
: Günlük hayatımdaki sorumluluklarımı yerine getirirken karşılaştığım zorluklarda aile büyüklerimden destek alıyorum.


3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni)


b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.
Cevap
: Şiirin ana duygusu canı pahasına vatanı savunmak gerektiği.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.
Cevap
:

Şiirin Kahramanı: Elif Bacı

Fiziksel Özellikleri: İri yapılı, kuvvetli, elma yanaklı, üzüm gözlü ve kınalı elli.

Kişilik Özellikleri: Vatansever, azimli, çalışkan ve fedakar.


5. ETKİNLİK

Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?
Cevap
: Elif’in yerinde olsaydım bende onun gibi kağnının başın geçerek mermiyi askerlerimize yetiştirmeye çalışırdım.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Ecele ile gelmemi söylediler.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyordu.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
→ Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Nam salmıştı asker içinde.
→ Tüm şehirde ünlenmişti.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Önce buraya uğramasını istedi.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
→ Dedem çok yaşlanmış.


7. ETKİNLİK

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?
Cevap
: Günümüz Türkçesine ”yavaş yavaş” şeklinde söylerim. Şair o dönemde konuşulan halk diline dikkat çekmek için bu şeklide kullanmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni)

8. ETKİNLİK

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.
Cevap
:

İnsana ait davranış gösteren varlıklar: Toprak ve Rüzgar
Gösterdikleri davranışlar: Toprağın gülümsemesi ve Rüzgar’ın geçmesi


b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni)


9. ETKİNLİK

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?
Cevap
: Görsellerde insanların zor zamanlar çektikleri ve mücadele ettikleri dikkatimi çekti.


2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap
: Görsellerde Türk kadınları ön plandadır. Mustafa Kemal’in kağnısı şiirindeki Elif Bacı’yı hatırlatmaktadır.


3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap
: Türk kadını geçmişte bir çok savaşta, günümüzde darbede sokaklara dökülerek her zaman vatanı için yaşadığını göstermektedir. Çoluk, çocuk, can derdine düşmeden vatanı için canı pahasına savaşmış binlerce örnek verilecek cesur kadınlara sahibiz. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın yeri büyüktür.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni)

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?
Cevap
: Soru işareti kullanılmıştır. Cümle soru bildirdiği için kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.
Cevap
:

(c) 1. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının payı nedir?

(a) 2. Cephedeki asker başını kaldırdı:
— Adınız?
— Erzurumlu Seher.

(b) 3. Şerife Bacı (? -1921) Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer aldı.


11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikayeleştiriniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Anıttepe Yayınları (Mustafa Kemal'in Kağnısı Metni)


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.
Cevap
:

  • Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattır. – Mustafa Kemal Atatürk

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.
Cevap
: Milli mücadele yıllarında yaşasaydım savaşçı korkusuz annelerimiz kadınlarımız gibi bende cepheye gider, savaşmak gerekirse savaşır, cephedeki işlere yardım ederdim.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kurtuluş Savaşı zor bir durumda olan ülkenin düşmanlardan kurtulması ve özgürlüğüne kavuşmak için gösterdiği çabadır. Bu savaş gerçekleşmezse çok kötü şeylere yol açabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir