7. Sınıf Türkçe

Akıllı Kız Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Akıllı Kız Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Akıllı Kız Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları Akıllı Kız

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kırgızlar göçebe yaşayan Türk bir topluluktur. Orta Asya’daki Kırgızistan Cumhuriyet ülkesinde bulunmaktalar. Türk kültür, gelenek ve göreneklerini taşır, en iyi şekilde muhafaza eder ve yaşatırlar. Boz üy denilen keçeden çadırlarda kalırlar.


2. Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri ile yaşadığınız şehrin sosyal yaşantısını ve dil özelliklerini karşılaştırınız.
Cevap: Biz Kırgızlardan farklı olarak Anadolu’da yaşıyoruz ve çadırlarda değil de evlerde yaşıyoruz. Kırgızlar gibi Türkçe konuşuyor ve Türk adet, gelenek ve göreneklerini yaşatıyoruz.


1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarının başına yazınız.
Cevap: 

Eyer: Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.

Doğan: Kartalgillerden sırtı kül rengi ve enine çizgili yırtıcı bir kuş

Han: Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan

Nasır: En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşan deri.

Hanşa: Doğu ülkelerinde yerli beylerin ve hanların karısı.

Mesafe: Ara, aralık, uzaklık

Mirasçı: Bir mirastan yasalar gereğince yararlanan kimse.

Kibir: Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sarıbay, kendisinden sonraki hanı seçmek için nasıl bir yol önermiş?
Cevap: Sarıbay, doğanının üç gün boyunca yemek verilmemesini, hareket ettirilmemesini, 3 günün sonunda serbest bırakıldığında ilk kimin omzuna konarsa onun han olmasını önermektedir.


2. Akdoğan kimin omzuna konmuş?
Cevap: Akdoğan çobanın omzuna konmuştur.


3. Aksakallar niçin yeni handan evlenmesini istemişler?
Cevap: Mirasçısı olması için ve Sarıbay gibi olmaması için evlenmesini istemişler.


4. Han, evleneceği kızı nasıl seçmiş?
Cevap: Han, evleneceği kızı kadınlara üçer soru sorarak seçmiştir.


5. Fakir kız, “Yalan ile doğrunun arasındaki mesafe ne kadar?” sorusuna ne cevap vermiş?
Cevap: Yalan ile doğrunun arasındaki mesafenin dört parmak kadar olduğunu söylemiştir. Çünkü kulağımız yalanları duyar, gözlerimiz doğruyu görür.


6. Fakir kıza göre acı, üzüntü ve ayıp ne demekmiş?
Cevap: Fakir kıza göre acı hastalık, üzüntü ihtiyaç, ayı hırsızlıkmış.


7. Han, eşini hangi konuda uyarmış?
Cevap: Han, eşini kendinden başkasına öğüt vermemesi için uyarmış.


8. Han; karısına niçin kızmış, ona ne yapmasını söylemiş?
Cevap: Han, karısına bir yiğide öğüt verdiği için, sözünde durmadığı için kızmış. Sözünde durmayacaksa gitmesini söylemiş.


b. Metinde kaçıncı kişili anlatım yapıldığını yazınız.
Cevap: Metinde 3. kişi anlatımı yapılmıştır.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap: 

Metnin konusu: Zeka, güvenilir olmak, doğru olmak.

Metnin ana fikri: Akıllı ve güvenilir olduğumuzda tüm sorunların üstesinden gelebileceğimiz. 


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel yargılı olanların başına “Ö”, nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.
Cevap: 

(Ö) Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
(N) Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
(N) Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
(Ö) Gözlerimiz her zaman doğruyu görür.
(N) Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
(Ö) Sevgi, her engeli aşmamızı sağlayan bir duygudur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)

5. ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metne yönelik farklı başlıklar yazınız.
Cevap: 

  • Fakir Kız
  • Han Eşini Seçiyor

b. Dinlediğiniz metinde anlatılanları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyip aşağıya yazınız.
Cevap: Han olan Sarıbay yakın zamanda öleceği için halkının yeni bir Han seçmelerini ister. Halkı han seçimini hana bırakırlar. Bu isteklerinin üzerine Sarıbay kendisinin ölümünden sonra doğanının 3 gün boyunca aç ve hareketsiz kalacağı şekilde kapatmalarını 4. gün serbest bırakmalarını ve omzuna konacak kişinin han olmasını söylemiştir. O gün geldiğinde doğan bir çobanın omzuna konmuştur ve han olmuştur. Hal onunda Sarıbay gibi olmaması için evlenmesini söylemişlerdir. Han saraya çağırdığı kızlara sorular sorarak eşini seçer. Nasihatler veren hanın eşine han kimseye nasihat vermemesini söylemiştir. Bir zaman sonra hanın eşi birine nasihat verir ve han bunu duyar. Sözünde durmadığı için ona kızarak gitmesini ister.


c. Dinlediğiniz metnin en beğendiğiniz bölümü nedir? Nedenini de belirterek aşağıya yazınız.
Cevap: Metnin en beğendiğim kısmı fakir kızın hanın sorduğu sorulara verdiği güzel cevaplardır. Çünkü çok akıllıca konuşmuş bu da benim çok hoşuma gitti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)

6. ETKİNLİK

a. Aşağıda, virgülün nerelerde kullanıldığına dair verilen kuralları ve bu kurallara uygun cümleleri inceleyiniz. Siz de bu kurallara uygun örnek cümleler yazınız.
Cevap: 

• Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin ve sözcük gruplarının arasına konur.
→Babam telefonu hemen bırakmamı, okuldan verilen ödevlerimi yapmamı söyledi

• Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.
→Odama girdim, üstümü değiştirdim, yatağıma uzandım.

• Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına konur.
→Hüzün, hüzün, hüzün. Tüm halkın ruh hali buydu.

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
→ Kesmeden önce kıya, dedi.

• Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam” gibi sözcüklerden sonra konur.
→ Hayır, bu söylediğinizi kabul edemem.

• Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.
→Ne zaman üst kata çıksam aklıma o gelir, sonra içimi korkunç bir hüzün kaplardı.

• Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.
→En sevdiği kalemin, pembe olanı aldı.

• Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcükle veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığım önlemek için kullanılır.
→Yaşlı, yolda zor ilerliyordu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)

7. ETKİNLİK

Tablodaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerine göre örnekteki gibi değerlendiriniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)


8. ETKİNLİK

Kırgızistan’da yaşayan bir arkadaşınız olduğunu düşününüz. Aşağıya, bu arkadaşınızı ülkemizde yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet eden bir e-posta yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 ÖZGÜN Yayınları (Akıllı Kız Metni)1

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türk kültürlerini, geleneklerini ve göreneklerini taşırlar, onları en iyi şekilde korur ve yaşatırlar. Kırgızlar göçebe bir hayat sürerler. Keçeden çadırlarda kalırlar. Bu çadırlara boz üy adı verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir