8. Sınıf Türkçe

Lokman Hekim’in Masalı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Lokman Hekim’in Masalı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Lokman Hekim’in Masalı konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-214-215-216-217 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Lokman Hekim'in Masalı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Lokman Hekim’in Masalı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim’in Masalı)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Sağlıklı yaşamak için yeteri kadar uyuyorum, dengeli ve düzenli besleniyorum, hareketli kalarak spor yapmaya çalışıyorum.

2. Geçmiş dönemlerde kullanılan tedavi yöntemleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu tedavi yöntemlerinin günümüzde kullanılanlardan farkı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Geçmiş dönemlerde bilge insanlar doğada topladıkları ve şifalı olduğuna inandıkları bitkileri karışımlarda kullanarak ilaç hazırlamalarıyla tedavi yapardı. Bunun dışında toprak yutturma, şifalı su ve çamura batırma gibi tekniklede uygulanırmış.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim’in Masalı)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Hekim
Anlamı: İnsanların hastalığına teşhis koyan ve tedavi eden kişi, doktor.
Cümlem: Yaralı kediyi mahalledeki veteriner hekimin yanına yetiştirdi.

Kelime/Kelime Grubu: Gönül
Anlamı: Sevgi, duygu kaynağı
Cümlem: Aslında benim gönlümden geçen yeşil bir kalemdi.

Kelime/Kelime Grubu: Derman
Anlamı: Sorunu çözecek çözüm
Cümlem: Derdime derman olacak bir ilaç kalmadı.

Kelime/Kelime Grubu: Kır
Anlamı: Şehirden uzakta kalan, boş ve geniş dağ bayır.
Cümlem: Pazar tatilinde köyümüzün kırına giderek piknik yaptık.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Lokman Hekim kimdir, insanlara nasıl yardım etmektedir?
Cevap: Lokman Hekim Adana’da yaşayan, Çukurova’nın bereketli dal dal meyve bitiren, yol yol ürün getiren, gül gül pamuk, buğday yetiştiren topraklarında gezer tozar ve günlerini faydayla sonuçlandırmaya çalışan bir hekimdir. Öyle ki yaptığı ilaçların ünü, yedi iklim dört bucağı tutmuş.

2. Olaylar, hangi şehrimizde geçmektedir?
Cevap: Olayl Adana’da geçmektedir.

3. Metinde geçen bitkilerin adları nelerdir?
Cevap: Metinde karpuz, kavun, dağ çayı, ayva, yüksük otu, ıspanak, gelincik, nergis, papatya, nane, haşhaş ve pamuk gibi çeşitli bitkilerin ismi geçmektedir.

4. Lokman Hekim, ölüme çare olacak ilacı yapmayı nasıl başarmıştır?
Cevap: Lokman Hekim’e ölüme çare olacak ilacın tarifini ot söylemiştir. Otun söylediği tarifi ezberleyen Lokman Hekim otu kopararak ilacı yapmıştır.

5. Ölüme çare olacak ilaç yapıldıktan sonra neler yaşanmıştır?
Cevap: Ölüme çare olacak ilaç esen bir rüzgar sonucu dökülüp kaybolmuş. Lokman Hekim ölümsüzlüğe çare olamamış ve bitkiler bu duruma üzülüp yüz çevirmiştir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu → Dünyaya ününü salmış, şifalı bitkiler hazırlamakla tanınan Lokman Hekim’in ölümsüzlüğün ilacını bulduktan sonra kaybetmesi.

Metnin Ana Fikri → Yapılan iyiliklere karşı her ne kadar büyük çabalar sarfetsek bile yapılan küçük bir kötü durumda çevremiz tarafından eleştiriye maruz kalabiliriz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 215 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim’in Masalı)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Lokman Hekim’in Masalı” adlı metnin yapı unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.

Yer: Adana, Çukurova Bölgesi, Misis Köyü

Zaman: Bilinmiyor

Kişiler/Varlıklar: Lokman Hekim, Otlar ve Bİtkiler

Metnin Adı
Lokman Hekim’in Masalı

Olay Örgüsü: Lokman Hekim dünyanın her noktasında ün salmış, insanlara şıfa bulan ilaçlar yapan meşhur bir hekimdir. Lokman Hekim’in evine insanlar dışında bitkiler, çiçekler ve yapraklarda gelirmiş. Bu gelenler hangi bitkinin, hangi çiçeğin neye faydalı olduğunu söylermiş. 

Bu sırada insanlar Lokman Hekim’in ününü duyunca ölümsüzlük ilacı bulup bulamayacağını konuşurmuş. Bunu duyan Lokman Hekim gizlice bunun ilacını bir ottan öğrendiği tarifle yapmış ancak ilacı düşürüp kaybetmiş.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyiniz. Belirlediğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.

Gerçek Unsurlar

  • Adana ilinde yaşarmış Lokman Hekim.
  • Derman istemeye, ilaç bulmaya gelenlerin sayısı binleri aşarmış.
  • Lokman Hekim, bazı gün akşama kadar, bazı gün bir iki saat kırların kokusunu alır
  • Lokman Hekim, torbasına doldurduğu dalları, yaprakları, çiçekleri evine akın akın gelenlere dağıtır, hepsinin derdine derman olur.
  • “Sık sık Lokman, şu ölüme yok mu bir derman?” demelerine iyice kulak kabartır, gizli gizli çalışırmış.

Kurgusal Unsurlar:

  • Seyhan’a, Ceyhan’a birer “Günaydın!” der;
  • Lokman Hekim, otun, yaprağın, dalın, gülün dilini, gönlünü bilir, onlarla uzun uzun konuşurmuş.
  • Bize gel Lokman, bize gel; işte sana bir şifalı el, topraktan esen yel, bir ömre bedel, derlermiş.
  • Bu işe tüm dallar, yapraklar, çiçekler üzülmüş.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 216 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim’in Masalı)

6. ETKİNLİK

Metinde geçen deyimleri belirleyerek deyimlerin geçtiği cümleleri aşağıya yazınız. Bu deyimleri kullanarak birer cümle yazınız.

Deyim: “Sık sık Lokman, şu ölüme yok mu bir derman?” demelerine iyice kulak kabartır, (Kulak kabartmak)
Örnek Cümle: Salonda kendi hakkında konuşulanlara kulak kabartmış ve şok olmuş.

Deyim: Lokman Hekim, kulak kesilmiş, bir bir öğrenmiş yapacaklarını. (Kulak kesilmek)
Örnek Cümle: Dedesinin anlattığı hikayeye kulak kesilmiş, gözünü ayırmamış.

Deyim: İyi olamayanlara, bir engin şifa bulamayanlara gün doğuyormuş. Fakat… (Gün doğmak)
Örnek Cümle: Aldığı haber sonrası annesine adeta gün doğmuş, ne diyeceğini bilememiş.


7. ETKİNLİK

İnsanların geçmişten günümüze ilaç ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza bir konuşma yaparak sununuz. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 216 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim'in Masalı)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 217 Ferman Yayıncılık (Lokman Hekim’in Masalı)

8. ETKİNLİK

Aşağıya ilaç kullanımı konusunda yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Günümüzde, sağlık sorunlarının çözümü için ilaçlar oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. İnsanların doğru ve bilinçli bir şekilde ilaç kullanması, sağlıklarıın koruması için çok önemlidir. Bu nedenle, ilaç kullanımı hakkında doğru bilgilere sahip olmak, herkes için önemlidir.

İlaç kullanımının temel amacı, hastalıkları hafifletmek veya tamamen bitirmektir. Ancak, bir ilacın etkili olabilmesi için doğru miktarda ve doğru şekilde kullanılması gerekmektedir. İlaç reçetesi yazan doktorların talimatlarına kesinlikle uymak hayati öneme sahiptir.

Bir ilacı kullanırken dikkate almanız gereken bir diğer şeyse, ilaçların yan etkileridir. Her ilacın farklı insanlar üzerinde farklı etkileri olabilir. Bu nedenle, ilaç kullanırken yaşadığınız herhangi bir yan etkiyi hemen sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. İlaç kullanımının düzenli olması da oldukça önemlidir. İlaçları düzenli olarak kullanmak, ilacın etkisini sürdürmek ve tedavi sürecinin başarısını artırmak için gereklidir. Bu nedenle doktor ve eczacının dediği kadar ilaç kullanmak önemlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir