8. Sınıf Türkçe

Birey-Toplumsallık Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Birey-Toplumsallık Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Birey-Toplumsallık konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Birey-Toplumsallık Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Birey-Toplumsallık


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)

Hazırlık Çalışması

Sınıfınızda birey toplum ilişkisi konusunda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Toplumun yapı taşları bireylerdir. Bireyler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Her birey toplum kurallarına uyarak toplumsal düzeni korumalıdır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)

1.Etkinlik

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Rastlantı
Cümlem: Onu görmem tamamen bir rastlantıydı.

Kelime/Kelime Grubu: İndi
Cümlem: Benim indime göre özgürlüğün sınırı olmaz.

Kelime/Kelime Grubu: Sav
Cümlem: Hocamız konu hakkında sav hazırlamamızı istedi.

Kelime/Kelime Grubu: Kanımca
Cümlem: Kanımca çok güzel yerlerde olacaksın.

Kelime/Kelime Grubu: Uygarlık
Cümlem: Uygarlık boyunca devam eden kültürel özelliklerimiz vardır.

Kelime/Kelime Grubu: Erişmek
Cümlem: Giriş bilgilerine ulaşmak için telefon numarası istedi.

Kelime/Kelime Grubu: Tümce
Cümlem: Tümceleri yapı bakımından inceledik.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir?
Cevap: Gezme, düşünce özgürlüğü, iş seçme özgürlüğü, inanç özgürlüğü, konuşma ve ekonomik özgürlüktür.

2. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir?
Cevap: Üretkenlik ve özgürlüğe götürecek eğitim öğretimdir.

3. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir?
Cevap: Toplumun kazandırdıkları ve desteği bize ayakta tutar.

4. Yazar hangi sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden?
Cevap: İnsanlık borcu, vatan, namus gibi sözleri bu şekilde nitelendiriyor.

5. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir?
Cevap: Birlik ve beraberlik, saygı, hoşgörü gibi değerlerdir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde anlatılanlar insanları ya da toplumu mu ilgilendirmektedir?
Cevap:  Metinde anlatılanların insanları ilgilendirmektedir.

2. Anlatılmak istenen düşünce, samimi bir dille mi anlatılmıştır?
Cevap: Evet, anlatılmak istenen düşünce samimi bir dille anlatılmıştır.

3. Yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Hayır, yazar düşüncelerini kanıtlama düşüncesi yoktur.

4. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır?
Cevap: Kendi düşüncelerini anlatmıştır.


Metnin Türü: Deneme türünde yazılmıştır.


4.Etkinlik

Oyunları da okundu ama hikâyeleri kadar beğenilmedi.

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Ailesi, yakınları, el bebek gül bebek görüp gözetmese eli ekmeğe erişinceye değin hangi çocuk yaşamını sürdürebilir ki? Yetişkinler de öyle, insan yaşamı, toplumsal bir yaşam. Arılarınki, karıncalarınki gibi
  • Çocukluğumuza, gençliğimize pek de benzemeyen aynadaki görüntümüz

5.Etkinlik

Yazarın metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız? Açıklayınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)

6.Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.
Cevap:

• Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik özne
→ Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil.

• Babalar çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik nesne
→Babalar çocuklarına hep inanır, onlara kolayca bağışlar.

• Çocuklarını yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik dolaylı tümleç
→Çocuklarını yanına çağırdı ve onlara hediyeler dağıttı.

• Bugünkü sınava ben, yarınkine Emre girecek.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik yüklem
→Bugünkü sınava ben gireceğim, yarınkine Emre girecek.

• Arkadaşlarım çok çalışkan, ama umutlu değildi.
Anlatım bozukluğu sebebi: Eksik ek-eylem
→Arkadaşlarım çok çalışkandı, ama umutlu değildi.

• Bütün gün dergi okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.
Anlatım bozukluğu sebebi: Yanlış fiilimsi
→Bütün gün dergi okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor.

• Resim yapmayı senden çok severim.
Anlatım bozukluğu sebebi: Çokluk zarfı eksitir.
→ Resim yapmayı senden daha çok severim.


7.Etkinlik

Sınıfınızda “günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin neler olduğu” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için kendinizi ifade engelleri olan bireylerin yerine koyup neler hissettiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözlü olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracağını unutmayınız. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Çevredeki insanların baskı ve beklentileri, insanların kendilerini ifade etmelerini sınırlayabilir. Toplumun belirli normallerine uymak ve kabul görmek isteme arzusu, insanları farklılık göstermekten çekindirebilir. Bu durumda, özgünlüklerini ortaya koymaları zorlaşır ve birçoğu istemediği şeyleri yapmaya zorlanır.

Bunun yanı sıra, sosyal medyanın etkisi de bir engel oluşturabilir. Sosyal medya platformları, insanların mükemmel görüntüler yaratma ve takipçilerine uygun olma çabasına girmelerine neden olabilir. Son olarak, kültürel ve coğrafi faktörler de kişilerin kendilerini ifade etmelerini zorlaştırabilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183 Ferman Yayıncılık (Birey-Toplumsallık)

8.Etkinlik

“Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz. Tartışmanın ardından aşağıya konu hakkındaki düşüncelerinizi anlattığınız bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizde yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bir kişi, bir konuda uzmanlaşarak ve yetkinlik kazanarak özgürlüğünü elde edebilir. Örneğin, bir yazar olarak hareket eden biri, yazma becerilerini geliştirerek kelimelerle oynayabilir ve düşüncelerini etkileyici bir şekilde ifade edebilir. İnsanların yazılarını okurken etkilendiklerini ve onların sahip olduğu yeteneği takdir ettiklerini görürüz.

Başkalarından daha iyi bildiğimiz ve yapabildiğimiz şeylerde özgür olmak, insanın kendini gerçekleştirmesi anlamına gelir. Her birimizin benzersiz yetenekleri ve ilgi alanları vardır. Bir konuda uzmanlaşarak ve o alanda başarı elde ederek, kişi kendi özgürlüğünü kazanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir