8. Sınıf Türkçe

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 80-82-83-84-85-86-87 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.
Cevap
: Teknoloji bağımlılığı denince aklıma, teknolojiyi şuursuzca kullanmak, asosyalleşmek geliyor.


2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?
Cevap
: Günde 1 veya 2 saatimi bilgisayar başında geçiriyorum. Bence bu süreler idealdir. Çünkü bir saatimi tümünü genellikle araştırmalara ayırıyorum.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)


2. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap
: İnternet teknolojisinin gelişmesi ve akılı telefon, tablet gibi elektronik aletlerin kullanımının yaygınlaşmasıdır.


2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?
Cevap
: Dijital bağımlılık; sosyal medyaları, elektronik eşyaları ve oyun bağımlılığı kapsamaktadır. Küçük erkek kardeşimde dijital bağımlılığı olan biri.


3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?
Cevap
: Dijital çağın en yaygın e-hastalığı ”phubbing” dir. Bu hastalığa sahip olan kişiler asosyallerdir ve toplumdan uzaklaşırlar.


4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.
Cevap
: Hastaneye gitmeden doktorlara danışmadan internetten hastalıklar hakkında bilgi almaktadır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.
Cevap
: Teknoloji aletlerin yararları kadar zararlarının da olduğunu bilmeleri, teknoloji aletleri ihtiyaç dahilinde kullanması gerektiği bilincine vararak kurtulabilir.


6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?
Cevap
: Bu hastalığın belirtileri, telefon titremediği çalmadığı halde titrediğini, çaldığını düşünmektir. ;Çevremde bu belirtilere sahip bireyler yok.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.
Cevap
:

() Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
() E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
() “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.


4. ETKİNLİK

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?
Cevap
: Dijital bağımlılık- phubbing- e-hastalıklar- siberkondria- elektronik uykusuzluk- fantom- vibrasyon. Bu kelimelere dikkat çekilmek istendiği için farklı yazı sitili ve koyu yazılmışlar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

5. ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.
Cevap
: Yazar ……..fıkra(köşe yazısı)……. türünde yazılar yazmaktadır.


6. ETKİNLİK

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.
Cevap
:

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?
Cevap
: Teknoloji bağımlılığı sorunundan bahsedilmiştir.


2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.
Cevap
: Teknolojinin zararlarını anlatarak anlamamızı sağladıktan sonra bu cihazları kullanmamıza kısıtlama getirebilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.
Cevap
: Resimde teknoloji bağımlılığının özgürlüğümüzü kısıtladığını, bizi telefona bağımlı hale getirdiğini, bizim hayatımızı kısıtlarken bağımlısı olduklarımızı özgür bıraktığını görüyorum. Bu duruma maruz kalmamak için ihtiyacımız kadar teknoloji ile ilgilenmeli, hayatımızı kısıtlayacak kadar zaman geçirmemeliyiz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları (Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.
Cevap
:

Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
Özne: Bireyler
Yüklem: gelmişlerdir.

Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
Özne: Dijital bağımlılık
Yüklem: içermektedir

• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar.
Özne: Onlar(gizli özne)
Yüklem: uğraşırlar

Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
Özne: elektronik uykusuzluk
Yüklem: Birçok kullanıcının yakalandığı hastalıktır

Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.
Özne: Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar
Yüklem: önemsememektedirler


Gelecek Derse Hazırlık

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.
Cevap
:

Hulusi Behçet: 20 Şubat 1889 yılında dünyaya gelmiştir. Tıp öğrenimini Gülhane Askeri Tıp Akademisinde almıştır. Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanı olan Hulusi Behçet 1937 yılında bugünkü ismiyle bilinen Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanıdır. 8 Mart 1948 yılında vefat etmiştir.

Gazi Yaşargil:  6 Temmuz 1925 yılında dünyaya gelmiştir. Türk bilim insanı ve tıp hekimi olan Gazi Yaşargil Beyin cerrahisinde mikroskop kullanımını hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırmasındaki katkıları ile bilinen bir bilim insanıdır. 

Afet İnan: 29 Kasım 1908 yılında dünyaya gelmiştir. Türk sosyolog, tarihçi ve akademisyen olan Afet İnan Atatürk’ün manevi kızıdır. İlk Türk devrim tarihi kürsüsünü kurmuştur. 8 Haziran 1985 yılında vefat etmiştir.

Oktay Sinanoğlu: 25 Şubat 1935 yılında dünyaya gelmiştir. Türk kimya mühendisi ve akademisyendir. 1975 yılında ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü unvanını almıştır. 19 Nisan 2015’te hayatını kaybetmiştir.

Sabiha Gökçen: 22 Mart 1913 yılında dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. Atatürk’ün manevi evlatlarından biridir. 22 Mart 2001 hayatını kaybetmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Teknoloji bağımlılığı denince aklıma uzun süre bilgisayar, telefon, televizyon gibi elektronik aletler balında vakit geçiren insanlar geliyor. Bağımlılık derecesinde olduğu zaman sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir