8. Sınıf Türkçe

Harezmi Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Harezmi Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Harezmi metnine konusuna ait cevapların bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289-290-291 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Harezmi Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 289-290-291. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Harezmi

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 289 Ferman Yayıncılık (Harezmi)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü bilim insanlarımız kimlerdir? Araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü bilim insanlarımız; Cahit Arf, Ali Kuşçu, Mimar Sinan, Farabi, Piri Reis Ahmet Yesevi’dir. 


 1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Algoritma
Cümlem: Algoritma matematiğin dalıdır. 

Kelime/Kelime Grubu: Tabakat
Cümlem: Tabakat kitaplarında bilim insanlarının yaşamına yer verilir. 

Kelime/Kelime Grubu: Atıf
Cümlem: Sözleriyle güzel atıflarda bulundu. 

Kelime/Kelime Grubu: Halife
Cümlem: İlk Halife Hz. Ebubekir’dir. 

Kelime/Kelime Grubu: Mukabele
Cümlem: Ramazanı mukabele yaparak geçirdik. 

Kelime/Kelime Grubu: Çağdaş
Cümlem: Ülkemiz çağdaş bir topluma sahiptir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 290 Ferman Yayıncılık (Harezmi)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Harezmî nerede doğmuştur?
Cevap: Harezmi, Harezm’in Hiye şehrinde doğmuştur. 


2. Harezmî hangi bilim alanlarında çalışmalar yapmıştır?
Cevap: Harezmi matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmalar yapmıştır. 


3. Astronomi alanında Harezmî’nin yaptığı çalışmalar nelerdir?
Cevap: Harezmi, astronomi alanında araştırma yaparken gözlem aracına duyulan ihtiyaç üzerine gözlem evlerinde çalışmalar yürütmüştür. 


4. Avrupa, 1’den 9’a kadar olan sayı sistemini ve sıfır sayısını ne zaman kullanmıştır?
Cevap: Avrupa, sayı sistemini Harezmi’nin eserinin Avrupa dillerine çevrilmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır.


5. Yazar neden Harezmî’yi çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgin olarak tanımlamıştır?
Cevap: Harezmi, çağdaşlarından önde olarak ondalık sistemi ve sıfırı kullandığı için yazar çağdaşlarından ileri seviyede olarak tanımlamıştır. 


3. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz. Arkadaşlarınızdan aldığınız cevapları soruların altlarına yazınız.
Cevap:

1. Soru: Harezmi’nin coğrafya ile ilgili çalışmaları nelerdir?
Cevap: Harezmi 70 bilim adamı ile çalışarak dünya haritasını çizmiş, güneş saatleri üzerine eserler yazmış ve dünyanın çevresi ve hacminin hesaplandığı çalışmalarda bulunmuştur. 

2. Soru: İlk gözlem evini kim kurmuştur? 
Cevap: İlk gözlem evini Abbasi Halifesi Memmun kurmuştur. 

3. Soru: Memmun’un nerelerde gözlem evi kurmuştur?
Cevap: Memmun Bağdat ve Şam’da gözlem evi kurmuştur. 


4. ETKİNİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Harezmi’nin hayatı ve yaptığı çalışmalar.  

Metnin Ana Fikri: Harezmi’nin astronomi, matematik ve coğrafya alanında yaptığı çalışmalarla hayata vermiş olduğu katkılar. 


5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne uygun bir başlık bularak bu başlığı aşağıya yazınız.
Cevap: Harezmi İle Sıfırın Var Oluşu


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 291 Ferman Yayıncılık (Harezmi)

7. ETKİNLİK

Aşağıya sıfırın matematikteki önemi konusunda daha önce belirtilen yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde günlük hayattan örnekler vermeye çalışınız. Yazdığınız metne anlatımı destekleyici tablo ve grafikler ekleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Sıfırın, öncelikle sayıların değerini belirlemede büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır, hiçliği temsil eder. Matematikte, sıfır ile başlayan bir sayı dizisi oluşturarak ardışık sayıları temsil etmek mümkündür.

Sıfırın yanı sıra, matematiksel işlemlerdeki işaretlerin belirlenmesinde de büyük bir önem taşır. Örneğin, eksi bir (-1) ile çarptığınızda sonucun negatif olacağını biliyoruz. Ancak, sıfır ile çarptığımızda sonuç her zaman sıfır olur. Bu da sıfırın matematiksel işlemlerdeki etkisini açıkça gösterir.

Matematikte bölme işlemi sırasında da sıfırın özel bir yeri vardır. Herhangi bir sayının sıfıra bölünmesi sonucunda, matematiksel olarak tanımsızlık ortaya çıkar. Sıfır bölenin olmaması nedeniyle bu tür bir işlemin sonucu belirsizdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir